Správní rada Nadačního fondu pomoci Karla Janečka jmenovala svým novým členem Tomáše Slavatu, úspěšného triatlonistu a opatrovníka dětí bez domova.

Tomáš Slavata stále dosahuje výjimečných sportovních výkonů a ocenění, ale jako svoje životní poslání vnímá podporu dětí z nelehkého prostředí. Tomáš sám vychoval dvě děti z dětského domova a v prosinci si osvojil další. Založil oddíl lehké atletiky, realizuje přes sto akcí ročně včetně besed pro děti a podávat pomocnou ruku je pro něj stejně samozřejmé jako dýchat vzduch.

V roce 2011 se stal nejmladším nositelem ceny „Sport a společenská odpovědnost“, kterou uděluje Mezinárodní olympijský výbor, od Nadace VIA získal významné ocenění „Srdcař roku“.

Nadační fond pomoci Karla Janečka pomáhá obětem podvodu, agrese a iracionální byrokracie, a protože děti, které vyrůstají v nelehkém životním prostředí, mají větší sklony k tomu stát se těmito oběťmi, bylo logické přijmout do správní rady někoho, kdo je s nimi v každodenním kontaktu.

 „Tomáše Slavatu vnímám jako patrona obětí, s nimiž se v rámci Nadačního fondu pomoci pravidelně setkáváme. Stejně jako ony se i Tomáš dostal ne vlastní vinou do těžké životní situace, ale zabojoval, což je vzhledem k jeho tehdejšímu věku neuvěřitelné. Člověk, který měl velmi náročné životní podmínky, se s nimi dokázal nejen úspěšně poprat, ale nyní využívá svých zkušeností k tomu, aby podával pomocnou ruku ostatním. Je to obdivuhodné. A projekt Slavata Triatlon Tour patří k jedněm z těch projektů, které Tomášův životní postoj symbolizují.“

uvedl Čestmír Horký, ředitel Nadačního fondu pomoci.  

 http://nfpomoci.cz/spravni-rada/