Věřím, že si každou noc v hloubi duší přejete a chcete aspoň na chvilku dosáhnout na ty pomyslné hvězdy nad Vámi, které se jednou přemění ve Váš sen a touhu změnit svět kolem Vás.

Když mi bylo osm, často jsem hledal vzor člověka, kterému bych se chtěl moc podobat či dorovnat. Být stejně silný, stejně odhodlaný a hlavně nevzdávat svůj sen. Proto jsem jako dítě, moc vzhlížel k princovi Bajajovi, který místo slov dokázal bojovat za krásnou princeznu a svobodný svět kolem nás. Tento hrdina, byl pro mne zásadní, protože jsem trpěl silnou vadou řeči a neuměl jsem se jinak projevit než svou fyzickou silou a bojovat za nespravedlnost kolem mne. Často jsem se, ale díky tomuto dostal do ředitelny, kde už to nebylo o těch krásných činech, ale o tom, že jsem se nedokázal chovat správně, ale toto vše vidím a cítím až s odstupem času. Základní školou pro mne skončil můj princ Bajaja a já se musel naučit žít v reálném světě a přijmout vše co přichází z velkou silou. Přijmout zodpovědnost za svůj život a hledat nový vzor.

Na střední škole, kdy jsem si konečně přečetl Malého Prince od francouzského spisovatele Saint Exupéryho, jsem pochopil a našel ty všechny hvězdy a světy, které jsem hledal. Poutaví příběh Malého prince, mne zavedl na všechny ty krásné planety kolem nás. Díky tomu máme šanci poznat různé lidi a cíle každého. Také mi tato kniha moc pomohla najit co je správné v tomto životě a že jednoduchý cíl, který je hnán silou vnitřního snu, nikdo nemůže přemoct. V životě nás čeká spousty těžkých chvil, ale vždy musíme věřit v sebe a být tím princem či princeznou, který půjde příkladem. Každá pohádka, nás zavede tam, kam si přejeme, jen se nesmíme bát a bojovat se strachem v sobě, jako Bajaja, který bojoval s drakem.

Věřím, že každý pochopí, že naše životy jsou krásný příběh, kterému musíme dát cíl, bez ohledu na to co nás trápí. I velký bojovník musí přijmout bolest a zranění, které ho posunou dál. Pro dnešní noc buďte čímkoliv chcete a nenechte si nikým a ničím vzít svůj osud. To jste Vy!! A Vaše pohádka.

Tomáš Slavata