Poslední předání dezinfekce v Táboře a už jen dojet domů 🙂 27. 9. zavezeno 23 dětských domovů a zároveň jsem převzal od každého z nich oblečení pro děti z uprchlického tábora v Řecku. Den byl dlouhý, ale krásný v tom, že dětské domovy po celé ČR se se mnou zapojily do této materiální pomoci. Je potřeba si uvědomit, že dětské domovy nejsou jen příjemci pomoci, ale dokážou pomáhat a často pomáhají ve svém okolí.


Mrzí mne, že jsou často dětské domovy na pranýři, ale ony nemůžou za to, že vlastní děti odloží jejich rodiče. Dětský Domov už pak jen zachraňuje vzniklou situaci a nemůže nést zodpovědnost za selhání jiných. Zdali to vše chceme zvládnout, musíme to zvládnout my nikoliv systém. Zítra připravit další rozvozy a v týdnu pokračujeme 🙂