Dne 9. 10. 2012 se v Centru současného umění DOX Praha se uskutečnilo slavnostní udílení cen v rámci soutěže Projektový manažer roku 2012. Tomášovo životní snažení dospělo k nominaci na Charitativní projekt roku 2012 a tento večer předstoupil před porotu a projevem, dokázal získat nejen cenu Charitativního projektu roku, ale také cenu publika díky hlasování v rámci kategorie Ceny sympatie.  

Přikládám projev, kterým jsem se snažil před porotou vyjádřit svou práci:

Je těžké posoudit, který projekt je nejlepší, když každý vychází z lidské podstaty pomoci někomu druhému a každá podána ruka si zasluhuje uznání.

Mé projekty vychází z jednoduché myšlenky integrace a rovnocennosti. Nezaleží na tom, odkud startujeme nebo jaký hendikep si neseme, ale že bojujeme a nevzdáváme se.   Sebelítost je častý jev dnešní doby a mnoho lidí se upíná ke svým problémům jako k věcem, které nejdou řešit a propadnou strachu. Je to přesně to, co nás brzdí žít naše sny.   Projekt je ojedinělý především tím, že se snaží nevytvářet oddělené komunity, ale spojovat všechny děti bez rozdílu jejich světů a intenzivně pracovat s dětmi z dětských domovů a veřejností, aby pomohl zbořit mýty, které naše společnost vytvořila, o dětech z „problémového“ světa a ukázat běžné populaci na těchto akcích, jak moc se mýlí.

V jednadvaceti letech jsem si do pěstounské péče vzal své dva synovce z dětského domova a snažil se jim vytvořit zázemí, dát jim lásku a pocit bezpečí.    Snažil jsem se je dobře vychovat a naučit je, že je důležité plnit si svá přání a sny a hlavně bojovat za všech okolností, být dobrým a upřímným člověkem.   Dnes si kluci žijí každý svůj život, stalo se ale, že i přes všechnu snahu jeden z mých synů nedokázal tuto šanci uchopit a proklouzl mi tak mezi prsty.    On sám začal bojovat v kriminálním světě, a možná i tato moje osobní zkušenost ve mně zažehla myšlenku, vytvořit dětem z celé republiky, které mnohdy neví jak uchopit svoje sny a bojovat, závody a tréninkové kempy, které jim pomáhají jít tím správným směrem – bojovat, věřit si, snít a sny si plnit!

 


Petra Režná – Nadační Fond Albert

Posílám dál jen to, co zachránilo mne, každý v tom uvidí to, co on sám chce (úspěch, naparování, žárlivost, výzvu či závist), já sám v tom vidím záchranu svého života.   Je to jen posun kupředu a to, že mohu žít své sny a bojovat každý den nejen za sebe.

Mě samotnému se povedlo žít svůj sen, a proto prosím nehledejte v mé práci a projektech odbornost, ale lidskou podstatu a záchranu toho malého kluka, který se nechtěl vzdát.   Stále přemýšlím kde, a proč tu existují takové rozdíly a proč lidé přestali tolik věřit ve své sny. Kde je ta společnost, která dokáže měnit věci kolem sebe a tím dělat i sebe samu šťastnou.  Je příčinou sobectví dnešního světa, anebo jen strach bojovat?  Nejde mi o dokonalý svět ani o dokonalost jedince, ale o svět, který má lidskost.

Tomáš Slavata 2012

Moc Vám všem děkuji za podporu a hlavně těm lidem, kteří mne i přes těžká rozhodnutí v tomto roce, nepřestali věřit.