DĚTI Z DĚTSKÉHO DOMOVA DOJELY NA KOLECH K BALTU A VYBRALY
200 000 PRO POTŘEBNÉ

Kdo chce pomáhat, cestu si vždycky najde. A někdy ta cesta měří skoro 600 kilometrů. Důkazem toho je pětice mladých lidí z Dětského domova Liběchov. Tomáš, Sam, Filip, Diana a Tomáš neváhali během pěti dní dojet na kolech k baltskému pobřeží, aby pomohli vybrat prostředky na podporu seniorů a nedonošených miminek. Za svou hrdinskou „Cestu k Baltu – Volume III“ si vysloužili tituly Mladý hrdina.

Pětice dětí se rozhodla ukázat, že někdy stačí k pomoci ostatním jen odvaha a vytrvalost. Pustili se do výpravy, která funguje na principu takzvaných „závodů pro charitu“. S podporou vedení Dětského domova Liběchov si předem vybrali, komu svým sportovním výkonem závodem pomohou. Volba padla na Domov pro seniory Vidim a Nadační fond „N“ pro nedonošená miminka. Za celým počinem stojí filantrop a sportovec Tomáš Slavata, který dětem mimo jiné pomohl se zřízením veřejné sbírky pod Nadačním fondem pomoci, jenž každý vybraný dar znásobil zlatým řezem. Díky této spolupráci se vytrvalým dětem podařilo na dobročinné účely shromáždit téměř 200 tisíc korun. „Jsem na ně na všechny moc hrdá. Je skvělé, kolik peněz se podařilo získat a že díky tomu skutečně pomůžou potřebným,“ ocenila statečnou pětici Petra Šumová, ředitelka Dětského domova Liběchov.

Tomáš, Sam, Filip, Diana a Tomáš zvládli na kolech zdolat 580 kilometrů dlouhou trasu z českého Krompachu k německému pobřeží Baltského moře během pouhých pěti dní. Ani jeden z nich přitom do té doby neujel víc než 100 kilometrů denně, zde přitom denní úsek někdy přesáhl i 130 kilometrů. Děti neměly zkušenosti ani s maratony nebo podobnými závody. „Celý týden bojovaly s velkým vedrem, počtem kilometrů, ale hlavně se svou vlastní únavou a pohodlností, kterou jim často milodary dáváme,“ vypráví triatlonista Tomáš Slavata, který s mladými závodníky jízdu absolvoval. „Chtěl jsem jim dát šanci, aby posunuli své vlastní hranice, ale hlavně, aby si odnesli zážitek, který jim jednou možná pomůže překonat svůj nelehký osud. Chci ukázat, že není potřeba tyto děti jen zachraňovat, ale dát jim možnost něco změnit a někomu pomoci,“ vysvětluje Slavata.

Za svůj hrdinský výkon obdrželi Tomáš, Sam, Filip, Diana a Tomáš titul Mladý hrdina. „Moc rádi jsme je ocenili za opravdu obětavou pomoc ostatním. Ráda bych také moc poděkovala všem, kteří naše mladé hrdiny na této cestě podpořili,“ uvedla Ivana Buriánková, ředitelka projektu Mladý hrdina. Radost dětem ale neudělal jen samotný diplom. Česká pojišťovna, která za projektem stojí, totiž přispěla k jejich sbírce patnáctitisícovým šekem, kteří se Mladí hrdinové rozhodli věnovat Domovu pro seniory Vidim. K ocenění se tak připojil i jeho ředitel Milan Hrubeš: „Je úžasné vidět mezi dnešními mladými lidmi takovou solidaritu a vůli nezištně pomáhat starším, za což jim patří vřelý dík a obdiv všech. Vybrané prostředky nám moc pomohou.“ Že se spolupráce nesla od samého začátku v přátelské a milé atmosféře, dokládá mimo jiné i to, že senioři z vidimského domova napekli závodníkům do startu koláče. „Byla to fantastická akce,“ uzavírá Hrubeš.

Na oceněné hrdiny čeká už jen poslední povinnost. Všechny vybrané prostředky předají Domovu pro seniory Vidim a Nadačnímu fondu „N“ na slavnostním večeru v sobotu 12. října, kam je znovu přijdou pozdravit i všichni jejich podporovatelé. Akce proběhne v prostoru Jatka78 v pražských Holešovicích. Speciálně na počest mladých hrdinů vystoupí i umělci z Cirku La Putyka, kteří dětem na cestě také pomáhali.

Projekt Mladý hrdina odstartovala Česká pojišťovna v září 2017. Cílem je  oceňovat výjimečné činy dětí a mladých lidí (do 18 let) a nacházet tak příběhy, které mohou inspirovat jejich vrstevníky. Nemusí se jednat jen o záchranu života, ale i o dobrý skutek, dlouhodobou uvědomělou dobrovolnickou aktivitu či jinou činnost. Oceněný Mladý hrdina získá věcnou cenu a instituce či organizace, se kterou je činnost hrdiny svázána, obdrží od nadace České pojišťovny finanční dar.  

Pro další informace kontaktujte: 

Ivana Buriánková, vedoucí projektu Mladý hrdina, ivana.buriankova@ceskapojistovna.cz 

www.mladyhrdina.cz