Stále vše připravujeme tak, abychom dokázali ihned zareagovat na možnost pořádání sportovních akcí pro děti a vůbec všeho, co každý rok realizujeme a jak pomáháme. Celá situace není pro nikoho z nás nijak příjemná a ten zvlaštní pocit, se kterým večer usínáme a ráno se budíme, je jiný, než ten, když žijeme na tom našem bezstarostném obláčku. Museli jsme ukončit atletické tréninky, chod sportovních tříd, besedy pro děti na školách a sportovní akce, které realizovat nebudeme, dokud se situace nezlepší, ale na všem pracujeme tak, abychom měli vše připravené. V tuto chvíli se chci hlavně postarat o lidi a děti kolem sebe, abychom je finančně podpořili a zvládli situaci, která nastala. Nechci přestat platit trenérům, kteří se mi starají o děti, podporovat děti a rodiny, které teď naši pomoc potřebují více než kdy jindy. Myslím si, že je potřeba, aby každý začal od sebe a každý zaměstnavatel hledal cesty, jak lidem, kteří pro něj pracují, pomohl.

Naše společnost a situace se bude měnit díky nám, nikoliv díky politickému obrazu.

Všem přátelům a lidem posíláme kus té naší energie a věřím, že díky tomuto najdeme tu větší chuť bojovat za své sny a nebudeme slepí vůči tomu, co se děje kolem nás.