Jsem opravdu rád za to, že jsme společně s přáteli mohli již třetí týden v řadě zajistit závoz dezinfekčních pomůcek směrem k dětským domovům, azylovým domům, výchovným ústavům a dalším subjektům, které aktuálně potřebují naši pomoc a kterým se zatím ve stavu nouze mnohé nedostalo. K dnešnímu dni jsme vypomohli celkem 148 subjektům po celé České republice, které jsme zásobili celkem 1 000l dezinfekce Anticovid, 780l antibakteriálních gelů Manufaktura a několika dalšími drobnostmi a radostmi na přilepšenou (energeťáky Atomic pro vychovatele, bonbóny Author a Skittles, Emco musli, zdravými lahvemi, …), aby celou situaci lépe zvládali. Jsme rádi, že jsme tímto mohli alespoň částečně suplovat pomoc od státu, která ve směru k domovům dlouho nepřicházela, a zároveň máme radost z toho, že si naší hromové akce všimla spousta přátel, kteří nabízejí svou pomoc a další prostředky. Nyní se jejich dary budou ubírat tam, kde je dozásobení ještě potřeba. Nejkrásnější na tom všem je, že to co se nám podařilo je položeno na přátelství lidi kolem nás a financích, které jsme dokázali všichni uvolnit. Díky moc Vám všem.

Kluci, kteří stojí za projektem Milý Ježíšku, nabídli svou pomoc a snaží se z aktivovat lidi, aby přispěli na nákup dezinfekce. Rosťa Novák a jeho “jateční” záležitost Cirk La Putyka nabídl, že pro děti z dětských domovů vymyslí divadelní představení tak, aby děti v bezpečí svých domovů mohly představení sledovat z oken. Díky Soně a Jirkovi Ježkovým a jejich spolupráci s Nutrendem jsme získali slevu na nákup vitamínů, které budeme v nejbližších dnech distribuovat opět dál. Martin Kolář nám pro dětské domovy zajistil 100ks respirátorů, které půjdou ke konkrétním domovům.

Hromový závoz by se nikdy neuskutečnil bez přátel, kteří vidí věci velmi podobně jako my a jejichž pomoc si neklade žádné podmínky. Opravdu, a platí to dvojnásob v této době, si nesmírně vážíme těch, kteří pomoci druhým nekladou žádná ale, a jejichž přidaná ruka k dílu má jen jeden směr, ode mě k tobě. Hromová parta je stále ve střehu. Jsme v neustálém kontaktu se všemi domovy, se kterými konzultujeme, zda ještě něco nepotřebují. Naše závodní tempo nepolevilo, což vítám hlavně já, protože bez pomoci druhým by můj život neměl smysl.

Hromové díky patří všem tetám a strejdům, kteří jedou v domovech strop a pak všem přátelům, kteří dnes 8.4.2020 vše rozvezli po celé ČR : RADCE ŠLÉGROVÉ, TEREZE KUKOL, DITĚ ŠTICHAUEROVÉ, JOLANĚ KEPRTOVÉ, VERONICE TICHÉ, Veronice CHROBÁKOVÉ, ŠÁRCE MYŠÁKOVÉ, ANNĚ MACHATOVÉ, MATĚJI REŽNÉMU, VERONICE KOPŘIVOVÉ, MARKÉTĚ KARBUSICKÉ, TOMÁŠOVI DVOŘÁKOVI, VIKTORII LAUTNEROVÉ, PETROVI VÁLKOVI, VERONICE DRÁTOVNÍKOVÉ, LUCII HOSTONSKÉ, Lucii Balounové, Radce Drobné, Tereze Střelkové, Ivo Šormovi, Jakubovi Čámkovi, Markétě Roubalové, ALENĚ PALDUSOVÉ, Ondrovi Malému, Martinovi 720.cz, Martin Pospíšil, Roman Tichý. Omlouvám se, pokud jsem na někoho zapomněl a jak mi napíšete, hned doplním.

Moc díky přátelům, kteří do toho šli s námi.:

Rodina Dyntarova, Tomáš Kozelek, rodina Teršlova, Roman Zelenka, Petra Režna,  Nadační Fond Albert – Zdravá 5, rodina Soumarových, Michal Panik, Luděk Minařík, Martin Pospíšil, Jiří Sekera, David Sácký, Roman Ševčík, Tereza Jonáková, David Biheller, Tomáš Vika, Michael Sanitrník, Asqa, Ivo Šorm, Karel Němeček, Havlenovci Author, Petr Borkovec, Pavel Nepala. Ondřej Fryc, Diana Rádl Rogerová, Šimon Vostrý, Martin Kovac, Daniel Čapek, Pavel Kysela Adastra, Martin Kolář 4P&P, Tomáš Zacha, Vojta Paukner, Martin Kučera, Terezie, Lokajíčková, Lenka Horáčková, Kamil Sedlák, Hana Klenk, Vladimír Kučera, Jiří Zachardala, Zdeněk Šámal, Andrea Mika, Lukáš Martinek, Marek Peterka, Martina Tatíčkova, Zdeněk Zikmund – Subaru.cz a Míla Janáček.