Hromová parta je tu jak pro děti, tak i pro své přátele a lidi, kteří organizují pro nás smysluplné akce nebo projekty. Už druhým rokem posíláme pravidelně peníze Člověku v tísni, od minulého roku přispíváme na Lékaře bez Hranic, kde velice obdivuji práci Tomáše Beka. Letošní Vánoce jsme pomohli společně se Stanislavem Dvořanem paní Silvě z Liberce, které hrozilo, že přijde před Štědrým dnem o střechu nad hlavou, a po zjištění všech faktů jsme neprodleně zaplatili nájem a energie, aby vše zvládla. V minulosti jsme se také vzdali peněz, které byly vybrány na naše aktivity a poslali jsme 48 000,- do Jedličkova ústavu na sportovní soustředění pro handicapované. Dalších 6000,- jsme odeslali do společnosti Handicap centrum Srdce o.p.s. Každoročně věnujeme věci do charitativní aukce Nadace Via, které se v jeden rok vydražily za více než 30 000,-. Naší prioritou není hon na peníze a ani to neumíme, ale to, že jsou stále děti a lidi, kteří si tu pomoc zasluhují, ale neumí si o ni říci. Je jednoduché přijímat, ale těžší dávat. Človek nemusí být bohatým, aby dokázal změnit svět kolem sebe. Stačí nebýt slepý vůči věcem kolem sebe.

IMG_4156