Evropská cena BEACTIVE – Local Hero patří Vám všem a je to i první vlaštovka, že nás v Evropě nemusí vnímat dle našich představitelů, i když to není vidět navenek. Všichni teď bojujeme na svých frontách a pozitivních zpráv je teď pomálu. Můžeme to zvládnout jen když si pomůžeme navzájem.

Od března pomáháme napříč celou ČR a bylo pro nás důležité, abychom neztratili svou tvář komerční pomocí. Naši pomoc druhým jsme nepodmiňovali tím, aby nám veřejně děkovali, či nám psali žádosti o pomoc, abychom se tím mohli pak chlubit nebo vyžadovali fotky dětí s dezinfekcí a ochrannými pomůckami. Naše pomoc musela být rychlá a flexibilní, aniž bychom dané subjekty zahltili administrativou či darovacími smlouvami. Vše jsme vzali na sebe a postupně se k nám přidali další přátelé a lidi, kteří to cítili stejně. Byla to doba, kdy jsme prošli i morálním prozřením, kdy nám s rozvozy pomohli přátelé, do kterých bychom to neřekli. Tento rok nám přinesl do života opravdové přátele a ještě více upevnila vztahy s lidmi, kteří v tom jsou s námi od počátku. Toto ocenění je silné proto, že o něm rozhodovali lidé bez vnějších vlivů, marketingových kampaní, lobování, ale na základě toho, že si dali tu práci, aby zmapovali naše aktivity za posledních deset let.

Od dětství chci, aby za mě hovořili činy a snažím se získat důvěru, které se nechci zaprodat a zklamat.  Moc Vám všem díky a té pozornosti a úcty, které se nám teď dostává od našich přátel, je úžasná.