Režisérka Theodora Remundová: „Natáčení s Tomášem Slavatou bylo velké dobrodružství. Tomáš se intenzivně snaží dávat svému životu smysl, a to právě prostřednictvím své pomoci dětem nejen ze sociálně slabých poměrů. Tomáš nechce k těmto dětem přistupovat jako k bezmocným chudinkám, naopak snaží se je prostřednictvím sportu motivovat a ukázat cestu, jak se svému nelehkému osudu postavit tváří v tvář, stejně jako to kdysi musel udělat on sám. Chtěla bych, aby se náš díl stal pro diváky inspirací, protože každý bez ohledu na své bohatství může svůj život měnit a něco užitečného udělat.“

filantrop-ct

Tomáš Slatava: „Pořádáním sportovních závodů se snažím spojovat děti z dětských domovů i veřejnosti a skrze to ukazovat, že nezáleží na tom, odkud kdo pochází, ale že jsou si na startovní čáře všichni rovni.“