V dnešní den proběhlo vyhlašovaní cen Fair play za rok 2016 a jedna z těchto cen přistála v březnu v mém emailu jako poděkování za to vše, co dělám kolem sebe. Nevnímám sportovní čin, který jsem udělal při závodech v Mostě, jako čin Fair play, ale jako pouhou slušnost mezi závodníky. Velice si vážím nominace Veroniky Stuchlíkové, Tomáš Langhammer a Jan Paparega. Díky výčtu ocenění, které jíž mám, nebylo nutné předávat oficiálně děkovný dopis Českého Klubu Fair play. Pro mne není důležité ceny přijímat, ale nesmírně si pak vážím lidí, kteří se snaží mou práci ocenit a proto byl dnešní den pro mne o to krásnější a cennější, že jsem byl na vyhlašovaní, kde byli ocenění skuteční hrdinové.
IMG_8327

Slova paní Stuchlíkové, která zasílala jednu z nominací : V předešlém roce 2016 měl svou premiéru triatlonový závod v Mostě, kde pan Slavata pomáhal a také závodil. Z jeho FB jsem postřehla, že pomáhal na trati jedné ze závodnic, které zapůjčil své kolo a než objela jeden z okruhů cyklistiky, tak jí kolo opravil a následně vrátil. On sám se i přes hodinovou ztrátu vydal zpátky na trať a závod dokončil i na posledních příčkách. Myslím si, že jiný závodník, by toto nikdy neučinil a se závodu by odstoupil, nebo by vůbec nepomohl. Pak společně s organizátorem závodu předal kola dětem z dětského domova, což byl úžasný závěr celého sportovního dne. Pan Slavata je pro naši rodinu a děti velkým vzorem. Věřím, že nominace na cenu fair play za jeho přístup v závodě, ale vůbec ve sportu, je zasloužená.

IMG_8330

fotka, která zachycuje pomoc během závodu v Mostě.